Διαγωνισμός

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ(264)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ(264)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
10/03/2023 08:40
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
10/03/2023 08:40
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
16/03/2023 08:32
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 1.636,80 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
6138
Έτος Διαγωνισμού:
2023
ΚΑΕ:
1439
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
264/1-3-2023
Αριθμός Απόφασης:
103/1-3-2023
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
TEXNIKO

Παρατηρήσεις

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
ΜΠΡΑΤΣΟ ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
ΒΟΛΙΔΑ ΜΔ RF/TAG NW110X230


Κωδικοί CPV

  • (34913000-0): Διάφορα ανταλλακτικά

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη