Διαγωνισμός

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ(259)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ(259)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
10/03/2023 09:45
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
10/03/2023 09:45
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
16/03/2023 09:39
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 279,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
6141
Έτος Διαγωνισμού:
2023
ΚΑΕ:
1439
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
259/1-3-2023
Αριθμός Απόφασης:
103/1-3-2023
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
TEXNIKO

Παρατηρήσεις

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ UNIVERSAL

 

“Χειριστήρια συμβατά με όλα τα κλιματιστικά, χωρίς ιδιαίτερη απαίτηση προγραμματισμού ή συντονισμού. Τα χειριστήρια θα διαθέτουν μεγάλη, ευανάγνωστη, φωτιζόμενη οθόνη LCD, και δυνατότητα ρύθμισεις όλων των βασικών λειτουργιών του κλιματιστικού.

Με την οικονομική προσφορά θα κατατεθεί prospectus του προσφερόμενου είδους.

Χρόνος εγγύησης 2 ετών.

Παράδοση στο Τμήμα Διαχείρισης του Νοσοκομείου.” 

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη