Διαγωνισμός

ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 55 mm X 110 MM ΣΕ ΡΟΛΛΟ 500 ΤΕΜ. ΘΕΡΜΙΚΕΣ (343)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 55 mm X 110 MM ΣΕ ΡΟΛΛΟ 500 ΤΕΜ. ΘΕΡΜΙΚΕΣ (343)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
17/03/2023 13:01
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
17/03/2023 13:01
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
22/03/2023 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 799,80 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
6203
Έτος Διαγωνισμού:
2023
ΚΑΕ:
1261
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
343/14-3-2023
Αριθμός Απόφασης:
25/14-3-2023
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ - ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Παρατηρήσεις

ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 55 mm X 110 MM ΣΕ ΡΟΛΛΟ 500 ΤΕΜ ΘΕΡΜΙΚΕΣ

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη