Διαγωνισμός

ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΙΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ( 351)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΙΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ( 351)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
17/03/2023 14:15
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
17/03/2023 14:15
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
22/03/2023 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 2.373,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
6208
Έτος Διαγωνισμού:
2023
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
351/14-3-2023
Αριθμός Απόφασης:
25/14-3-2023
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη