Διαγωνισμός

(409) ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΦΛΕΒΟ-ΦΛΕΒΙΚΗ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗ ΣΥΣΚ 5L ( 1566 )

Τίτλος - Περιγραφή:
(409) ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΦΛΕΒΟ-ΦΛΕΒΙΚΗ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗ ΣΥΣΚ 5L ( 1566 )
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
24/03/2021 10:53
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
24/03/2021 10:53
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
29/03/2021 10:15
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 6.506,28 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
3326
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
409/23-3-2021
Αριθμός Απόφασης:
61/23-3-2021
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΜΕΘ

Παρατηρήσεις

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΧΩΡΙΣ KCL, ΧΩΡΙΣ ΓΛΥΚΟΖΗ, ΧΩΡΙΣ ΓΑΛΑΚΤΙΚΑ, ΧΩΡΙΣ ΟΞΙΚΑ

Διάλυμα που να περιέχει διτανθρακικά. Κατάλληλο για τη θεραπεία αποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας σε σάκκους δύο διαμερισμάτων των 5 λίτρων ελεύθερους πυρετογόνων αποστειρωμένους και ατομικά συσκευασμένους ως παρακάτω : Συνθέσεις 1ος Θάλαμος Sodium 131- potassium 0, calcium 233,magnesium 0,669,choride 146,0,glucose 0.20s θάλαμος Sodium 167, Bicarbonate 154, Τελικό διάλυμα έτοιμο προς χρήση (mmol/L)Sodium 140, Potassium 0, Calcium 1,75, Magnesium 0,5, Chloride 109,5,Bicarbonate 35, Clucose 0 Osmolatity 287 ,PH 7,4.

Επιπλέον δεν επιθυμούμε γαλακτικό οξύ στο διάλυμα , διότι πολλοί ασθενείς της Μονάδος βρίσκονται ήδη σε γαλακτική οξέωση.

Ο λόγος που δεν χρειαζόμαστε γλυκόζη στο διάλυμα είναι ότι ήδη ο ασθενής στη Μονάδα λαμβάνει παρεντερική διατροφή ,ενώ αρκετοί ασθενείς πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη.

Επιπλέον πολλοί ασθενείς λόγω της νεφρικής ανεπάρκειας έχουν ήδη υψηλές τιμές καλίου , οπότε δε χρειαζόμαστε κάλιο στα διαλύματα . Εφόσον αυτό απαιτείται δίδεται κάλιο από την κεντρική γραμμή.

 

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη