Διαγωνισμός

(1358) ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

Τίτλος - Περιγραφή:
(1358) ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
12/10/2021 09:20
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
12/10/2021 09:20
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
18/10/2021 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 1.118,34 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4141
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1358/6-10-2021
Αριθμός Απόφασης:
194/6-10-2021
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ

Παρατηρήσεις

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 5 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Υπό Προμήθεια Είδη