Διαγωνισμός

(1462) ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ - ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
(1462) ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ - ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
12/11/2021 12:15
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
12/11/2021 12:15
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
17/11/2021 16:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 271,20 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4245
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1462/4-11-2021
Αριθμός Απόφασης:
217/4-11-2021
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Παρατηρήσεις

ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ

Υπό Προμήθεια Είδη