Διαγωνισμός

(1597) ΠΑΚΕΤΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Για να υποβάλλετε προσφορά, πρέπει να συνδεθείτε. Για να συνδεθείτε, πατήστε εδώ.

Τίτλος - Περιγραφή:
(1597) ΠΑΚΕΤΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ενεργός
Δημοσίευση:
25/11/2021 10:40
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
25/11/2021 10:40
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
30/11/2021 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 14.756,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4305
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1597/17-11-2021
Αριθμός Απόφασης:
231/18-11-2021
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Παρατηρήσεις

Τα παραπάνω είδη να είναι σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές. ( 1 σελίδα ). Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός ο οποίος να είναι σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές. ( 1 σελίδα ).

Υπό Προμήθεια Είδη