Διαγωνισμός

ΚΑΤΟΠΤΡΟ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (513)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΚΑΤΟΠΤΡΟ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (513)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
21/04/2022 09:15
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
21/04/2022 09:15
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
27/04/2022 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 2.455,20 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4980
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
7131
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
513/18-4-2022
Αριθμός Απόφασης:
67/18-4-2022
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
Τ.Ε.Ι.

Υπό Προμήθεια Είδη