Διαγωνισμός

24ΩΡΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ (HOLTER) 509

Τίτλος - Περιγραφή:
24ΩΡΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ (HOLTER) 509
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
06/05/2022 14:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
06/05/2022 14:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
13/05/2022 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 2.480,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4984
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
7131
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
509/18-04-2022
Αριθμός Απόφασης:
67/18-04-2022
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

Υπό Προμήθεια Είδη