Διαγωνισμός

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ,ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ,ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ( 1112 )

Τίτλος - Περιγραφή:
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ,ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ,ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ( 1112 )
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
09/09/2022 11:30
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
09/09/2022 11:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
14/09/2022 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 7.130,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5453
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1899
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1112/05-09-2022
Αριθμός Απόφασης:
151/05-09-2022
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟ

Υπό Προμήθεια Είδη