Διαγωνισμός

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(71)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(71)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
08/03/2023 14:50
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
08/03/2023 14:51
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
14/03/2023 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 26.091,36 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
6136
Έτος Διαγωνισμού:
2023
ΚΑΕ:
0887
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
71/4/1-3-2023
Είδος Διαγωνισμού:
Υπηρεσία
Τμήμα:
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ

Κωδικοί CPV

  • (50421000-2): Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού

Υπό Προμήθεια Είδη