Διαγωνισμός

ΨΥΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΜΟΝΟΠΟΡΤΑ (216)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΨΥΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΜΟΝΟΠΟΡΤΑ (216)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
17/03/2023 13:40
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
17/03/2023 13:40
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
22/03/2023 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 148,80 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
6206
Έτος Διαγωνισμού:
2023
ΚΑΕ:
7112
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
216/1-3-2023
Αριθμός Απόφασης:
25/14-3-2023
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

Υπό Προμήθεια Είδη