Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
-
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
23/12/2021 11:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
23/12/2021 11:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
28/12/2021 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 3.083,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4543
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1841
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1835/15-12-2021
Αριθμός Απόφασης:
258/15-12-2021
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΤΕΧΝΙΚΟ

Υπό Προμήθεια Είδη